O Stowarzyszeniu

Górnośląskie Stowarzyszenie Pamięci Historycznej z siedzibą w Wyrach jest stowarzyszeniem zwykłym, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu Mikołowskiego w dniu 15.12.2015 roku, o numerze KRS 363265295.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie oraz wspieranie badań nad przeszłością Górnego Śląska, zrzeszanie i reprezentowanie osób angażujących się aktywnie, w rozwój górnośląskiej historiografii, upowszechnianie wiedzy o Górnym Śląsku, stworzenie platformy do wymiany informacji, doświadczeń i materiałów pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami, troska o materialną i kulturalną spuściznę Górnego Śląska.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez szereg inicjatyw:

  1. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań nad historią Górnego Śląska
  2. aktywne wspomaganie członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach i inicjatywach, mogących prowadzić do rozwoju górnośląskiej historiografii,
  3. gromadzenie i zabezpieczanie zachowanych pamiątek przeszłości,
  4. popularyzację i upowszechnianie wiedzy o historii Górnego Śląska,
  5. organizowanie spotkań i dyskusji naukowych, poświęconych historii Górnego Śląska,
  6. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w kwestiach związanych
    z historią Górnego Śląska, recenzowanie publikacji poświęconych tym zagadnieniom oraz promowanie wydawnictw uznanych za szczególnie wartościowe,
  7. współpracę z władzami samorządowymi oraz z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, muzeami i archiwami,
  8. współpracę ze środkami masowego przekazu.